Публични покани с предмет:

Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 178.83kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 172.39kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 96.49kB ]
Образци [ Размер на файла: 86.18kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 517.96kB ]
Дата на публикуване: 12.09.2015 г., 18:37:42 ч. 
Срок за получаване на офертите: 24.09.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 10:26:18, размер на файла: 108.29kB ]
Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 10:26:20, размер на файла: 119.36kB ]


Съобщение: За обществена поръчка с предмет: „Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен” няма да бъдe сключен договор. Възлагането на обществената поръчка е прекратено.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045897

Достъпност