Публични покани с предмет:

„Основен ремонт - рехабилитация на изградени улици на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 153.49kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 243.73kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 100.21kB ]
Образци [ Размер на файла: 73.93kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 542.74kB ]
Дата на публикуване: 16.09.2015 г., 19:22:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 29.09.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 110.84kB ]
Приложение № 1 ОП 1
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 64.52kB ]
Приложение № 1 ОП 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 58.49kB ]
Приложение № 1 ОП 3
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 57.68kB ]
Приложение № 2 ОП 1
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 93.83kB ]
Приложение № 2 ОП 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 94.37kB ]
Приложение № 2 ОП 3
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 16:11:08, размер на файла: 66.13kB ]
Договор и приложения - ОП 1
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2015 г., 15:48:04, размер на файла: 295.00kB ]
Договор и приложения - ОП 3
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2015 г., 15:55:57, размер на файла: 281.30kB ]
Договор и приложения - ОП 2
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2015 г., 10:41:54, размер на файла: 268.20kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046013

Достъпност