Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

Публична покана [ Размер на файла: 150.56kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 104.41kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 113.06kB ]
Образци [ Размер на файла: 59.95kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 414.58kB ]
Дата на публикуване: 18.09.2015 г., 16:56:52 ч. 
Срок за получаване на офертите: 01.10.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2015 г., 16:44:35, размер на файла: 65.56kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г., 14:15:09, размер на файла: 261.10kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046095

Достъпност