Публични покани с предмет:

Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешно квартални улици между кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв.

Публична покана [ Размер на файла: 154.35kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 219.90kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 47.52kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.79kB ]
Проекто-сметна документация [ Размер на файла: 7.14MB ]
Образци [ Размер на файла: 73.05kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 7.67MB ] 
Дата на публикуване: 23.09.2015 г., 22:38:05 ч.
Срок за получаване на офертите: 02.10.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2015 г., 16:44:09, размер на файла: 126.54kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2015 г., 16:08:37, размер на файла: 216.72kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046136

Достъпност