Публични покани с предмет:

Основен ремонт на сгради на читалища на територията на Община Сливен – Ремонт зала НЧ „Христо Ботев 1936”, с. Бяла, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 154.36kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 138.60kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.93kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 33.26kB ]
Образци [ Размер на файла: 73.11kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 463.14kB ]
Дата на публикуване: 05.10.2015 г., 18:19:37 ч. 
Срок за получаване на офертите: 14.10.2015 г., 16:00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: Извършена е редакция на Образец № 3. Редактирания документ можете да изтеглите от следния линк:
Образец № 3 [ Размер на файла: 25.83kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2015 г., 12:07:35, размер на файла: 78.63kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046499

Достъпност