Публични покани с предмет:

„Пътуване, с цел обмяна на добри практики (в чужбина) – за 8 души за 4 дни в Трондхайм (Норвегия)” по проект BG06 -221 „Творческо пространство за малки и големи”

Публична покана [ Размер на файла: 148.29kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 218.60kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 134.10kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 196.22kB ]
Образци [ Размер на файла: 567.04kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.21MB ]
Дата на публикуване: 09.10.2015 г., 17:02:19 ч. 
Срок за получаване на офертите: 20.10.2015 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 15.10.2015 г., 16:06:42, размер на файла: 27.35kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2015 г., 15:07:10, размер на файла: 67.59kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 09:30:16, размер на файла: 342.38kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 25 март 2016 г., 15:10:52, размер на файла: 28.79kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046639

Достъпност