Публични покани с предмет:

Осигуряване на публичност и информация по проект BG06 -221 „Творческо пространство за малки и големи”, по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по четири обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 158.41kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 323.63kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 223.07kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 218.88kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 178.48kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 177.88kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 178.82kB ]
Образци [ Размер на файла: 573.20kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.93MB ]
Дата на публикуване: 25.11.2015 г., 18:27:13 ч. 
Срок за получаване на офертите: 04.12.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 януари 2016 г., 16:22:02, размер на файла: 180.16kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2016 г., 13:44:46, размер на файла: 780.05kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2016 г., 13:44:48, размер на файла: 741.06kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2016 г., 13:44:49, размер на файла: 743.58kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2016 г., 13:44:51, размер на файла: 750.28kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048100

Достъпност