Публични покани с предмет:

Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2016 година

Публична покана [ Размер на файла: 153.27kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 186.14kB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 67.97kB ]
Образци [ Размер на файла: 61.24kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 443.81kB ] 
Дата на публикуване: 03.12.2015 г., 17:28:25 ч. 
Срок за получаване на офертите: 12.12.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 15 декември 2015 г., 10:44:52, размер на файла: 89.29kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 декември 2015 г., 12:20:36, размер на файла: 158.29kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048527

Достъпност