Публични покани с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Публична покана [ Размер на файла: 192.08kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 190.29kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 83.52kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 94.40kB ]
Образци [ Размер на файла: 50.45kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 580.60kB ]
Дата на публикуване: 08.12.2015 г., 17:17:27 ч.
Срок за получаване на офертите: 16.12.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 18 декември 2015 г., 10:46:21, размер на файла: 136.29kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 януари 2016 г., 16:28:14, размер на файла: 256.40kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2016 г., 13:39:10, размер на файла: 28.10kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., 08:52:46, размер на файла: 28.10kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 март 2016 г., 13:39:04, размер на файла: 28.11kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 13 май 2016 г., 11:13:52, размер на файла: 28.12kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048736

Достъпност