Публични покани с предмет:

Извършване на застрахователни услуги

Публична покана [ Размер на файла: 150.23kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 213.66kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 79.74kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 67.38kB ]
Образци [ Размер на файла: 62.77kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 544.25kB ]
Дата на публикуване: 09.12.2015 г., 17:10:46 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.12.2015 г., 16:00 ч.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 15.12.2015 г., 13:14:50, размер на файла: 62.52kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 декември 2015 г., 12:17:27, размер на файла: 142.22kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 януари 2016 г., 13:05:39, размер на файла: 236.67kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048800

Достъпност