Публични покани с предмет:

Предоставяне на интернет

Публична покана [ Размер на файла: 149.75kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 181.11kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 91.00kB ]
Образци [ Размер на файла: 57.55kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 452.96kB ]
Дата на публикуване: 12.12.2015 г., 16:00:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 22.12.2015 г., 16:00 ч.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 15.12.2015 г., 17:06:31, размер на файла: 89.78kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 16.12.2015 г., 16:32:49, размер на файла: 97.43kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 декември 2015 г., 12:27:06, размер на файла: 101.98kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 г., 16:47:09, размер на файла: 170.07kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 г., 16:47:14, размер на файла: 44.48kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048958

Достъпност