Публични покани с предмет:

Доставка на храна на потребителите на социални услуги

Публична покана [ Размер на файла: 173.51kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 170.12kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 190.45kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 80.52kB ]
Образци [ Размер на файла: 57.23kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 638.12kB ]
Дата на публикуване: 12.12.2015 г., 16:33:17 ч.
Срок за получаване на офертите: 22.12.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 декември 2015 година, 12:23:34, размер на файла: 75.26kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15.01.2016 г., 09:45:38, размер на файла: 176.92kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048960

Достъпност