Публични покани с предмет:

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”, по седем обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 161.89kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 276.25kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 175.02kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 164.34kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 164.25kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 163.96kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 163.95kB ]
Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 164.70kB ]
Проект на договор /Образец № 15/ [ Размер на файла: 163.94kB ]
Проект на договор /Образец № 16/ [ Размер на файла: 164.33kB ]
Образци [ Размер на файла: 574.97kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.21MB ]
Дата на публикуване: 15.12.2015 г., 16:31:38 ч.
Срок за получаване на офертите: 28.12.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2016 г., 13:08:48, размер на файла: 113.51kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., 11:31:58, размер на файла: 452.03kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., 11:32:04, размер на файла: 450.64kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., 11:32:07, размер на файла: 453.32kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2016 г., 13:25:56, размер на файла: 520.41kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2016 г., 13:26:00, размер на файла: 480.28kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 23 март 2016 г., 16:39:32, размер на файла: 63.85kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 05 април 2016 г., 16:07:59, размер на файла: 289.88kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 05 април 2016 г., 16:08:40, размер на файла: 303.01kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9049029

Достъпност