Публични покани с предмет:

Доставка на компютърна техника, принтери и аудиовизуални устройства по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”

Публична покана [ Размер на файла: 189.04kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 218.63kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 151.55kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 218.99kB ]
Образци [ Размер на файла: 575.18kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.29MB ]
Дата на публикуване: 15.12.2015 г., 16:57:45 ч.
Срок за получаване на офертите: 28.12.2015 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 22.12.2015 г., 16:14:07, размер на файла: 72.87kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 година, 09:50:39, размер на файла: 117.95kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2016 г., 16:57:19, размер на файла: 463.79kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 15:18:59, размер на файла: 27.66kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9049031

Достъпност