Публични покани с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Публична покана [ Размер на файла: 145.24kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 167.37kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 53.32kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 88.28kB ]
Образци [ Размер на файла: 56.69kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 482.80kB ] 
Дата на публикуване: 16.12.2015 г., 16:45:56 ч.
Срок за получаване на офертите: 29.12.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 януари 2016 г., 14:52:40, размер на файла: 81.59kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 26 януари 2016 г., 15:44:21, размер на файла: 193.52kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9049083

Достъпност