Публични покани с предмет:

„Информация и публичност по проект BG 04-02-03-017 „Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 181.72kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 432.01kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 375.01kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 315.20kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 238.94kB ]
Образци [ Размер на файла: 919.66kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.88MB ] 
Дата на публикуване: 21.01.2016 г., 16:38:52 ч.
Срок за получаване на офертите: 01.02.2016 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 01.02.2016 г., 15:39:25, размер на файла: 61.60kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 март 2016 г., 11:41:31, размер на файла: 178.13kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 25 март 2016 г., 15:01:02, размер на файла: 577.08kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 25 март 2016 г., 15:01:04, размер на файла: 858.79kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9049784

Достъпност