Публични покани с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Публична покана [ Размер на файла: 146.19kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 212.03kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 87.63kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.99kB ]
Образци [ Размер на файла: 66.15kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 554.98kB ]
Дата на публикуване: 29.01.2016 г., 16:27:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 09.02.2016 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2016 г., 17:00:25, размер на файла: 221.69kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 март 2016 г., 10:08:06, размер на файла: 343.55kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9049993

Достъпност