Публични покани с предмет:

„Обществен превоз на пътници по Областна и Републиканска транспортни схеми”, по осемдесет и три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 149.32kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 277.76kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 115.15kB ]
Маршрутни разписания [ Размер на файла: 2.38MB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 100.02kB ]
Образци [ Размер на файла: 83.23kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 3.01MB ] 
Дата на публикуване: 26.02.2016 г., 16:54:15 ч.
Срок за получаване на офертите: 10.03.2016 г., 16:00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: Извършена е редакция на Образец № 3.
Образец № 3 [ Размер на файла: 21.37kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 17 март 2016 г., 16:48:44, размер на файла: 270.19kB ]
Протокол за преговори, на основание Заповед № РД 15-471/30.03.2016 г.
[ Дата на публикуване: 01 април 2016 г., 15:23:20, размер на файла: 62.25kB ]
Протокол за преговори, на основание Заповед № РД 15-472/30.03.2016 г.
[ Дата на публикуване: 01 април 2016 г., 15:23:22, размер на файла: 64.66kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:06, размер на файла: 375.40kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:14, размер на файла: 376.29kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:18, размер на файла: 371.54kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:22, размер на файла: 384.59kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:26, размер на файла: 373.60kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 358.47kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 360.31kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:29, размер на файла: 373.57kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 357.06kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 11
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:55, размер на файла: 346.06kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 12
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:56, размер на файла: 386.86kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 13
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:26:58, размер на файла: 384.22kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 14
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:00, размер на файла: 346.55kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 15
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:02, размер на файла: 347.81kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 16
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:04, размер на файла: 384.34kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 17
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 358.99kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 18
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 358.03kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 19
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 359.30kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 20
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 358.60kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 21
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 359.11kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 22
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 358.61kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 23
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 358.01kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 26
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:16, размер на файла: 370.89kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 28
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 357.60kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 41
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:20, размер на файла: 369.88kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 50
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 357.44kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 52
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:10, размер на файла: 356.38kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 54
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:22, размер на файла: 371.76kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 55
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:26, размер на файла: 372.45kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 56
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:26, размер на файла: 371.57kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 57
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 366.44kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 58
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 367.50kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 59
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 366.40kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 60
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:07, размер на файла: 373.29kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 62
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 367.32kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 63
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:32, размер на файла: 372.37kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 64
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:32, размер на файла: 346.16kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 65
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:07, размер на файла: 371.08kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 66
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:32, размер на файла: 370.66kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 67
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:36, размер на файла: 345.14kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 68
[ Дата на публикуване: 19 април 2016 г., 16:27:36, размер на файла: 372.42kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 69
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 357.76kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 70
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 358.32kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 71
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 358.31kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 72
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 357.98kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 73
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 357.81kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 74
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:11, размер на файла: 358.50kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 76
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:08, размер на файла: 335.49kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 77
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:07, размер на файла: 335.53kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 78
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:08, размер на файла: 334.91kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 79
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:08, размер на файла: 335.38kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 80
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:08, размер на файла: 334.75kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 81
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:08, размер на файла: 333.45kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 82
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:08, размер на файла: 334.52kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 83
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 14:06:09, размер на файла: 333.32kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 43
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 296.02kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 44
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 294.37kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 45
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 298.15kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 46
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 297.10kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 47
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 297.51kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 48
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 296.43kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 49
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 297.19kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 51
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 295.19kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 61
[ Дата на публикуване: 20 април 2016 г., 15:28:06, размер на файла: 296.97kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 12
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2016 г., 08:51:26, размер на файла: 91.75kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 13
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2016 г., 08:51:28, размер на файла: 83.60kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 60
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:46:57, размер на файла: 95.47kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 65
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:46:59, размер на файла: 93.98kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 76
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:01, размер на файла: 93.76kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 77
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:03, размер на файла: 94.47kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 78
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:05, размер на файла: 94.07kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 79
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:07, размер на файла: 93.67kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 80
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:09, размер на файла: 94.38kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 81
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:14, размер на файла: 94.59kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 82
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:16, размер на файла: 94.66kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция 83
[ Дата на публикуване: 27 март 2017 г., 16:47:18, размер на файла: 94.25kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:18:01, размер на файла: 115.95kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:18:21, размер на файла: 119.37kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:27, размер на файла: 116.89kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:31, размер на файла: 120.96kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 11
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:35, размер на файла: 126.00kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 12
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:38, размер на файла: 177.46kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 13
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:42, размер на файла: 175.99kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 14
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:45, размер на файла: 128.43kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 15
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:20:48, размер на файла: 130.71kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 17
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:21:59, размер на файла: 131.56kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 18
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:22:03, размер на файла: 131.22kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 19
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:22:06, размер на файла: 131.52kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 20
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:22:09, размер на файла: 131.35kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 21
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:23:11, размер на файла: 131.26kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 22
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:23:16, размер на файла: 131.74kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 23
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:23:20, размер на файла: 133.02kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 28
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 13:23:22, размер на файла: 132.18kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 17:10:44, размер на файла: 138.77kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 17:10:49, размер на файла: 139.01kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 17:10:55, размер на файла: 135.20kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9050846

Достъпност