Публични покани с предмет:

„Текущ ремонт улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, по две обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 155.47kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 202.74kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 98.64kB ]
Образци [ Размер на файла: 62.85kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 493.32kB ]
Дата на публикуване: 05.04.2016 г., 11:51:39 ч.
Срок за получаване на офертите: 14.04.2016 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 09 май 2016 г., 16:02:06, размер на файла: 169.47kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 18 май 2016 г., 08:47:07, размер на файла: 357.21kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 18 май 2016 г., 08:47:16, размер на файла: 358.40kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9052084

Достъпност