Публични покани с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Публична покана [ Размер на файла: 149.10kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 251.94kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 87.38kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 119.52kB ]
Образци [ Размер на файла: 99.22kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 668.66kB ]
Дата на публикуване: 07.04.2016 г., 12:02:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 18.04.2016 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 април 2016 г., 11:15:51, размер на файла: 59.23kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9052202

Достъпност