Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на обзавеждане за занималня в ЦДГ „Перуника”, с. Сотиря, Община Сливен

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2013 г., размер на файла: 1.71MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0040

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен