Обявления по ЗОП с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

Решение РД № 15-116/17.01.2014 г. на Възложителя за удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 януари 2014 г., размер на файла: 184.08kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 декември 2013 г., размер на файла: 241.62MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 14 януари 2014 г., размер на файла: 49.77kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 14 януари 2014 г., размер на файла: 67.29kB ]


Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение
[ Дата на публикуване: 07 юли 2015 г., 15:48:06, размер на файла: 43.46kB ]

Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 12 септември 2015 г., 10:18:33, размер на файла: 140.76kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0044

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен