Обявления по ЗОП с предмет:

„Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции

Решение РД 15-476 от 12.03.2014 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2014 г., размер на файла: 855.91kB ]

Решение РД 15-401 от 27.02.2014 г.
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2014 г., размер на файла: 788.76kB ]

Решение РД 15-122 от 20.01.2014 г.
[ Дата на публикуване: 20 януари 2014 г., размер на файла: 1.16MB ]

Документация за участие след Решение РД 15-122 от 20.01.2014 г. на Възложителя за промяна
[Последна промяна - 20 януари 2014 г., размер на файла - 2.70 MB]

Коригирани документи, след Решение РД 15-122 от 20.01.2014 г. на Възложителя за промяна:

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0001

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен