Обявления по ЗОП с предмет:

„Изготвяне на Технически и работни проекти по 9 обособени позиции за обекти на територията на гр. Сливен” по проект „Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032

Решение РД № 15-1339/23.07.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 23 юли 2014 г., размер на файла: 88.95kB ]

Решение РД № 15-1260/10.07.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 10 юли 2014 г., размер на файла: 0.97MB ]

Указания към участниците
[ Дата на публикуване: 10 юли 2014 г., размер на файла: 951.48kB ]

Списък на документите съдържащи се в офертата /Приложение № 1/
[ Дата на публикуване: 10 юли 2014 г., размер на файла: 497.87kB ]

Техническо предложение /Приложение № 16/
[ Дата на публикуване: 10 юли 2014 г., размер на файла: 506.27kB ]


Документация за участие
[ Дата на публикуване: 26 юни 2014 г., размер на файла: 13.07MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване: 11 юли 2014 г. ]

Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване: 22 юли 2014 г. ]


Заповед за удължаване срока на комисията
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2014 г., 10:53:13, размер на файла: 16.73kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2015 г., 18:13:46, размер на файла: 441.51kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:10:54, размер на файла: 1.19MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:11:32, размер на файла: 1.14MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:11:38, размер на файла: 1.18MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:11:43, размер на файла: 1.13MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:11:50, размер на файла: 1.14MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:11:55, размер на файла: 1.21MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:11:58, размер на файла: 1.14MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:12:02, размер на файла: 1.21MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 04 март 2014 г., 16:12:05, размер на файла: 1.22MB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 28 април 2015 г., 14:40:54, размер на файла: 44.45kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 септември 2015 г., 14:35:36, размер на файла: 45.45kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 10:51:42, размер на файла: 34.64kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договорите
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 13:45:45, размер на файла: 52.61kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2015 година, 13:45:45, размер на файла: 125.92kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2015 година, 13:45:47, размер на файла: 126.82kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2015 година, 13:45:50, размер на файла: 126.79kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 14 януари 2016 година, 11:12:29, размер на файла: 37.28kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 21 януари 2016 година, 15:32:54, размер на файла: 127.36kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 21 януари 2016 година, 15:32:54, размер на файла: 127.64kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 21 януари 2016 година, 15:32:54, размер на файла: 126.79kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 21 януари 2016 година, 15:32:54, размер на файла: 126.67kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 21 януари 2016 година, 15:32:54, размер на файла: 126.79kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договорите 2
[ Дата на публикуване: 22 януари 2016 година, 11:34:51, размер на файла: 52.92kB ]

Информация за приключен договор - за обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 25 януари 2016 година, 16:24:03, размер на файла: 128.41kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договорите 3
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2016 година, размер на файла: 51.24kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0017

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен