Процедури на договаряне без обявление с предмет:

СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение в с. Сотиря

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 12 септември 2014 г., размер на файла: 156.42kB ]

Информация за сключен договор - за oбособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 23 септември 2014 г., размер на файла: 188.23kB ]

Информация за сключен договор - за oбособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2014 г., 17:55:21, размер на файла: 188.56kB ]

Информация за изпълнението на договора - за oбособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 16:59:51, размер на файла: 142.37kB ]

Информация за изпълнението на договора - за oбособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 16:59:51, размер на файла: 141.40kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0024

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен