Процедури на договаряне без обявление с предмет:

СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение в ЦДГ „Радост”, с. Камен, Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 12 септември 2014 г., размер на файла: 136.56kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 19 септември 2014 г., размер на файла: 187.92kB ]

Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 11:55:42, размер на файла: 141.53kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0025

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен