Процедури на договаряне без обявление с предмет:

Преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ на работен проект за ВВМ по проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 19 септември 2014 г., размер на файла: 201.14kB ]

Покана и приложени
[ Дата на публикуване: 19 септември 2014 г., размер на файла: 311.67kB ]

Доклад от комисията
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2014 г., 16:36:37, размер на файла: 154.33kB ]

Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2014 г., 16:36:32, размер на файла: 22.75kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2014 г., 13:20:18, размер на файла: 200.16kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г., 14:02:35, размер на файла: 477.06kB ]


Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2018 г., 16:58:31, размер на файла: 141.26kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0027

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен