Публични покани с предмет:

Доставка 2 бр. автомобили с висока проходимост за нуждите на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: "НАР" ООД, гр. Хасково
  • II място: "Олимпиа Ауто" АД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.03.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9000292

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен