Публични покани с предмет:

Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: "ПРЕСТИЖ-2004" ЕООД, гр. Сливен
  • II място: "ПСТ ХОЛДИНГ" АД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 26.04.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9001343

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен