Публични покани с предмет:

Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: "Виадукт – АБ Бинкос" ООД

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 04.05.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9001499

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен