Публични покани с предмет:

Преустройство на помещения на партерен етаж в сградата на Община Сливен (за паричен салон)

Класиране на участниците:

  • I място: "БИЛДИНГ - ТД" ЕООД
  • II място: "МОНОЛИТ" ООД

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 17.05.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9001925

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен