Публични покани с предмет:

Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: СД "Берко 90 - Берковски и сие", гр. Сливен
  • II място: "Технострой - инженеринг" АД, гр. Ямбол
  • III място: "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД, гр. Сливен
  • IV място: "ПСФ Мостинженеринг" АД, гр. Ямбол
  • V място: "ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 12.06.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9002759

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен