Публични покани с предмет:

Изпълнение на неотложни строително-монтажни работи за частично възстановяване на улична настилка по бул. „Хаджи Димитър”, нарушена при изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” - І-ва фаза, по програма "ИСПА", за осигуряване на безопасни условия на движение и подобряване на екологичната обстановка в района

Класиране на участниците:

  • I място: "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД, гр. Сливен
  • II място: "Виадукт - АБ Бинкос" ООД, гр. Сливен
  • III място: "СК Път строй инвест" ООД, гр. Ямбол

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 07.07.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9003692

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен