Публични покани с предмет:

Ремонт съоръжения „Автогара-Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: СД "Берко 90 - Берковски и сие", гр. Сливен
  • II място: "Гради" ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 09.07.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9003739

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен