Публични покани с предмет:

Извършване на услугата инвеститорски функции и инвеститорски контрол на обект: „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: "ДИПС - П. Желязков 2004"
  • II място: "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.07.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9003855

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен