Публични покани с предмет:

Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински консумативи за Детски ясли, ДМК, ОДЗ, ЦДГ и заведения за социални услуги на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: "БИ ТУ БИ" ЕООД, гр.София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 19.07.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9004148

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен