Публични покани с предмет:

Ремонт сграда Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: "ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София
  • II място: ТД "ВОДОКАНАЛСТРОЙ - РАЯ - 52", гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.07.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9004557

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен