Публични покани с предмет:

Оцифряване регулацията на части от град Сливен, включваща 3 обособени позиции

Класиране на участниците:

Обособена позиция 1:

 • I място: „ГЕОКАД - 93” ЕООД, гр. София
 • II място: „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД, гр. София
 • III място: „СПЕЛ - 96” ООД, гр. Пловдив
 • IV място: „МАПЕКС” АД, гр. София
 • V място: „ГЕОСПЕКТРА” ЕООД, гр. Сливен
 • VI място: „ДУНАВ - КАДАСТЪР” ЕООД, гр. Сливен

Обособена позиция 2:

 • I място: „ГЕОКАД - 93” ЕООД, гр. София
 • II място: „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД, гр. София
 • III място: „СПЕЛ - 96” ООД, гр. Пловдив
 • IV място: „МАПЕКС” АД, гр. София
 • V място: „ГЕОСПЕКТРА” ЕООД, гр. Сливен
 • VI място: „ДУНАВ - КАДАСТЪР” ЕООД, гр. Сливен

Обособена позиция 3:

 • I място: „ГЕОКАД - 93” ЕООД, гр. София
 • II място: „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД, гр. София
 • III място: „СПЕЛ - 96” ООД, гр. Пловдив
 • IV място: „МАПЕКС” АД, гр. София
 • V място: „ГЕОСПЕКТРА” ЕООД, гр. Сливен
 • VI място: „ДУНАВ - КАДАСТЪР” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 13.08.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9005052

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен