Публични покани с предмет:

Изработване на специализирани карти за устройствено планиране на Централна градска част - гр. Сливен, включваща 2 обособени позиции

Класиране на участниците:

Обособена позиция 1:

  • I място: „ГЕОКАД - 93” ЕООД, гр. София
  • II място: „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД, гр. София
  • III място: „СПЕЛ - 96” ООД, гр. Пловдив
  • IV място: „ДУНАВ - КАДАСТЪР” ЕООД, гр. Сливен
  • V място: „МАПЕКС” АД, гр. София
  • VI място: „ГЕОСПЕКТРА” ЕООД, гр. Сливен

Обособена позиция 2:

  • I място: „ГЕОКАД - 93” ЕООД, гр. София
  • II място: „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД, гр. София
  • III място: „СПЕЛ - 96” ООД, гр. Пловдив
  • IV място: „ДУНАВ - КАДАСТЪР” ЕООД, гр. Сливен
  • V място: „ГЕОСПЕКТРА” ЕООД, гр. Сливен
  • VI място: „МАПЕКС” АД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 13.08.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9005053

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен