Публични покани с предмет:

Доставка на офис обзавеждане за Дирекция „Местни приходи”

Класиране на участниците:

  • I място: "Мебеллукс" АД, гр. Сливен
  • II място: ЕТ "Пирина Стойчева", гр. Враца
  • III място: "Контракс" ЕАД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 15.08.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9005177

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен