Публични покани с предмет:

Реновиране на стълбове за улично осветление с полагане на защитно покритие, което осигурява и антиплакатна защита

Класиране на участниците:

  • I място: "ЛОРАНС" ЕООД

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 24.08.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9005547

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен