Публични покани с предмет:

Въвеждане на система за безхартиени заседания на Общински съвет - Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: "Контракс" ЕАД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 24.08.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9005549

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен