Публични покани с предмет:

Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: "Воронда" ЕООД, гр. София
  • II място: "НКОП" ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.09.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9006215

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен