Публични покани с предмет:

Подготовка и комплектоване на проект: „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: Сдружение „Квалификационен фонд”, гр. София
  • II място: „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг”, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9006976

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен