Публични покани с предмет:

Изготвяне на проектно предложение по проект „Зелена и достъпна градска среда в община Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: „Ютилитис Сървисис” ЕООД
  • II място: „Булгап” ЕООД

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9007375

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен