Публични покани с предмет:

Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи”

Класиране на участниците:

  • I място: „Национален консултант по обществени поръчки” ООД, гр. София
  • II място: „Плиска Консултинг” ООД, гр. София
  • III място: Адвокатско съдружие „Гугушева в съдружие с Костов”, гр. Пловдив
  • IV място: Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД, гр. София
  • V място: „Консултантска група за обществени поръчки” ЕООД, гр. София
  • VI място: Адвокатско дружество „ПОПОВ и партньори”, гр. София
  • VII място: Българска асоциация на микропредприятията, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 18.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9007641

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен