Публични покани с предмет:

„Доставка на обзавеждане за Областен информационен център Сливен”, за целите на проект „Областен информационен център Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: „Мебеллукс” АД , гр. Сливен
  • II място: ЕТ „Мира 2000”, гр. Каварна

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 22.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9007723

Достъпност