Публични покани с предмет:

„Доставка на Multitouch surface устройство” за Областен информационен център Сливен” за целите на проект „Областен информационен център Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: „Стемо” ООД, гр. Габрово
  • II място: „Дартек” ООД, гр. Русе
  • III място: „Темпус 2000” ООД, гр. Варна
  • IV място: „А. И. Компютърс” ЕООД, гр. София
  • V място: „Сиенсис” АД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 22.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9007725

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен