Публични покани с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен за зимен сезон 2012 г. - 2013 г.

Класиране на участниците:

  • I място: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС”

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 01.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008172

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен