Публични покани с предмет:

Изграждане на ограда ЦДГ с. Трапоклово, Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „Маги Стил – Стоян Ников”, гр. Велико Търново
  • II място: „СМПР Инженеринг” ЕООД, гр. Сливен
  • III място: „Главно управление сторителство и възстановяване” ЕАД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008260

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен